Liên hệ

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HỘI

Địa chỉ: Xóm 2 – Tân Trung – Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Võ Thị Ngọc Hoa – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633. 845 939- Email: mgtanhoi@gmail.com